18,771 Reputation

30 2 days ago
0 Nov 9
+10 15:24 upvote
-10 00:03 removed
15 Nov 5
45 Nov 4
20 Nov 1
10 Oct 31
10 Oct 29
18 Oct 28
10 Oct 26
20 Oct 25
20 Oct 24
20 Oct 15
10 Oct 10
10 Oct 9
35 Oct 8
10 Oct 4
5 Oct 3
10 Oct 1
-80 Sep 29
10 Sep 25
30 Sep 24
40 Sep 22
35 Sep 21
20 Sep 17
10 Sep 16
10 Sep 14
10 Sep 12
10 Sep 11
5 Sep 10
15 Sep 9